Selasa, 10 Mei 2011

Piagam

Piagam

Kami warga Sekolah Kebangsaaan Nanga Nyimoh Song dengan penuh tekad dan iltizam, berikirar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk

Memastikan semua murid mendapatkan pendidikan yang seimbang berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.

Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan lancar mulai hari pertama persekolahan

Mewujudkan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran sepanjang masa

Memastikan keselamatan , kesihatan dan kebajikan murid sentiasa terpelihara

Memastikan disiplin murid, sentiasa terkawal melalui bimbingan dan kaunseling.

Memastikan layanan mesra , cepat dan cekap kepada ibu bapa dan masyarakat pada setiap masa.

Memberitahu maklumat terkini kepada ibubapa tentang kemajuan akademik dan mengambil tindakan susulan yang diperlukan

Memastikan hubungan yang berkesan dengan ibubapa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah.